Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên

7+ | 2017 | 50 tập

Xem phim

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngang trái đầy sóng gió giữa tài nữ đệ nhất Đại Thanh, Niên Thù Viên, Từ A Ca Dận Chân và Thái Tử Dận Nhưng. Giữa những mưu mô toan tính tranh đoạt hoàng vị, liệu Niên Thù Viên có tìm được hạnh phúc đích thực của mình không?
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Triệu Tân, Lý Sa Mân Tử, Liêu Ngạn Long, Trịnh Hiểu Đồng

Thể loại: Phim hot

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 1 31 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 2 33 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 3 34 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 4 38 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 5 31 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 6 37 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 7 34 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 8 35 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 9 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 10 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 11 35 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 12 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 13 38 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 14 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 15 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 16 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 17 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 18 37 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 19 34 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 20 35 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 21 35 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 22 32 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 23 38 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 24 30 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 25 29 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 26 35 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 27 30 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 28 32 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 29 28 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 30 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 31 33 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 32 35 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 33 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 34 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 35 35 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 36 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 37 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 38 41 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 39 34 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 40 32 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 41 33 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 42 34 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 43 33 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 44 33 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 45 34 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 46 36 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 47 32 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 48 31 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 49 34 phút
Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Tập 50 49 phút