Vượt Ngục - Painkiller

7+ | 2013 | 4451 phút

Xem phim

Khi một mũi tiêm chết chóc được thử nghiệm có kết quả bất ngờ làm cho một tù nhân bất tử, những tù nhân hung ác khác bắt đầu bạo loạn, đánh cắp nó để chiếm lấy nhà tù và thế giới.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Mike Pfaff, Elodie Hara, Ron Pucillo

Thể loại: Hành động

Quốc gia: Mỹ

Đánh giá: 4.5

Đoạn phim giới thiệu