Baby Đến Rồi

7+ | 2018 | 26 tập

Xem phim

Diệp Trí Đình (Lê Nặc Ý ) là giám đốc nhà hàng, có vợ tên Đường Điềm Nhi (Lý Giai Tâm), làm việc trong một công ty thời trang cao cấp. Cả hai vợ chồng đều thích hưởng thụ cuộc sống, tự do tự tại nên họ quyết định không sinh con. Điềm Nhi có thai ngoài ý muốn, khiến cho mọi thứ bỗng nhiên bị đảo lộn. Đình và Nhi phát hiện việc sinh con, nuôi con ở Hồng Kông tốn rất nhiều chi phí. Để dành dụm đủ tiền mua nhà, họ buộc phải dọn về sống chung tòa nhà với Lệ Trinh (Lư Uyển Nhân) - mẹ của Đình. Mẹ của Nhi là Nguyệt Thiền (Trần Tú Châu), vì lo cho con gái nên đến ở cùng. Cũng từ đây, cuộc chiến giữa mẹ chồng - nàng dâu và mẹ vợ - con rể bắt đầu.
Xem thêm

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 1 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 2 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 3 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 4 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 5 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 5 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 6 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 6 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 7 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 8 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 8 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 9 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 10 42 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 11 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 12 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 13 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 15 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 16 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 17 42 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 17 42 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 18 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 18 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 19 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 19 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 20 43 phút
Baby Đến Rồi - Who Wants A Baby? - Tập 20 43 phút