Câu Chuyện Khởi Nghiệp

7+ | 2018 | 36 tập

Xem phim

Nhân cơ hội cơn khủng hoảng tài chính đang lan nhanh khắp toàn cầu, Hạ Thiên Sinh (do Quách Tấn An đóng) cùng vợ là Chương Minh Hy (do Dương Di đóng), bày kế để nuốt chửng tập đoàn của phú hào Phương Tùng Âm (do Hồ Phong đóng). Nhưng, kế hoạch của Sinh bị phá sản do một phú hào khác là Trác Khải Đường (do Phan Chí Văn đóng), ngăn cản. Mười năm sau, nhà họ Trác trở thành gia tộc giàu nhất Hồng Kông. Vận xui bỗng nhiên liên tiếp ập đến. Cả hai con trai của Khải Đường đều tử vong do tai nạn giao thông, còn ông Đường bị tái phát bệnh tim rồi hôn mê sâu.
Xem thêm

Danh sách tập

Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 1 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 2 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 3 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 4 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 5 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 6 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 7 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 8 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 9 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 10 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 11 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 12 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 13 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 14 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 15 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 16 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 17 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 18 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 19 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 20 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 21 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 22 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 23 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 24 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 25 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 26 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 27 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 28 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 29 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 30 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 31 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 32 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 33 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 34 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 35 43 phút
Câu Chuyện Khởi Nghiệp - Another Era - Tập 36 43 phút