Đại Soái Ca

7+ | 2018 | 30 tập

Xem phim

Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại không có luật pháp, công nghĩa, chỉ có một qui luật ai lớn, ai ác thì người đó đúng. Hạ sĩ Địch Kỳ toàn làm việc sai trái, chỉ dựa vào đầu óc gian xảo và tài ăn nói để bước ra đời, cùng Mã Thán, La Nghĩa, Đông Lai, 4 anh em vào sinh ra tử trong chiến tranh. Nhờ may mắn, Địch Kỳ thăng liền 7 cấp làm lữ đoàn trưởng, đi vào trấn Thăng Uy, lại được ban thưởng cho 3 cô gái làm vợ y. Tưởng rằng có thể hưởng phúc, ai ngờ Địch Kỳ lại bị kẻ thù bao vây tứ phía. Lúc này trong trấn lại xuất hiện chuyện lạ liên tiếp, thì ra gián điệp của thế lực hai bên đảng Cách Mạng và thế lực Nhật Bản xâm lược, lại chính là vợ của Địch Kỳ! Địch Kỳ phải giải quyết ra sao đây?
Xem thêm

Danh sách tập

Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 1 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 2 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 3 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 4 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 5 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 6 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 7 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 8 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 9 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 10 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 11 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 12 42 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 13 41 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 14 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 15 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 16 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 17 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 18 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 19 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 20 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 21 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 22 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 23 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 24 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 25 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 26 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 27 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 28 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 29 43 phút
Đại Soái Ca - The Learning Curve Of A Warlord - Tập 30 43 phút