Sàn Đấu Huynh Đệ

7+ | 2018 | 30 tập

Xem phim

Đang làm việc cho một công ty bảo vệ quốc tế, Hạ Thiên Hành (Dương Minh ) đột nhiên xin điều chuyển công tác về Hồng Kông để điều tra thân thế của mình. Thân chủ mới nhất của Hành là Trương Phi Phàm (Vương Hạo Tín) - nhân vật tiếng tăm lẫy lừng trong ngành công nghệ thông tin. Phàm hành sự ngông cuồng, thường xuyên qua lại với xã hội đen để kinh doanh thuận lợi nên chuốc lấy nhiều oán thù.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Ngũ Doãn Long, Dương Minh, Vương Hạo Tín, Chu Thần Lệ, Giang Gia Mẫn

Thể loại: Tình cảm Tâm lý

Quốc gia: Hồng Kông

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 1 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 2 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 3 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 4 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 5 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 6 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 7 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 8 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 9 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 10 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 11 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 12 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 13 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 14 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 15 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 16 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 17 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 18 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 19 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 20 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 21 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 22 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 23 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 24 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 25 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 26 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 27 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 28 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 29 43 phút
Sàn Đấu Huynh Đệ - Fist Fight - Tập 30 42 phút