Cậu Bé Và Sứ Mệnh Thiên Tử - Kid Who Would Be The King

7+ | 2019 | 6920 phút

Xem phim

Cậu nam sinh người Anh Alexander Elliot, người đã rút thanh kiếm Excalibur của vua Arthur khỏi lòng đất, khiến cõi trần gian gặp lâm nguy. Cậu bé đã tập hợp những những người bạn thân nhất của mình, để cùng nhau chống lại kẻ phản diện từ thời Trung Cổ Morgana. Ả ta đang triệu hồi đội quân quái vật cổ xưa nhằm âm mưu thống trị thế giới.
Xem thêm
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn