Tiên Kiếm Kỳ Hiệp

7+ | 2009 | 37 tập

Xem phim

18 năm trước, người trông coi Thần Thụ là tiên nữ Tịch Dao dịu dàng, nhu mì, vốn là tri kỷ của Phi Bồng, vì muốn tiếp tục chăm sóc Phi Bồng ở trần thế nên đã gửi gắm ước nguyện vào Thánh Quả tạo thành một đứa bé gái xuất hiện chốn nhân gian. Đứa bé này được Đường chủ của Đường Môn nhận làm cháu gái và đặt tên là Tuyết Kiến, trở thành Đường gia đại tiểu thư nghịch ngợm, nhí nhảnh. Phi Bồng sau nhiều kiếp luân hồi đã đầu thai thành con của ông chủ tiệm đồ của Vĩnh An Đường, lúc này vừa được 1 tuổi, tên là Cảnh Thiên. Phim bắt đầu khi Cảnh Thiên đã trở thành một chàng trai 19 tuổi làm thuê ở cửa hiệu đồ cổ Vĩnh An, thành Dương Châu.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Đường Yên, Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi, Hồ Ca

Thể loại: Phim hot

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 1 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 2 47 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 3 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 4 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 5 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 6 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 7 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 8 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 9 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 10 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 11 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 12 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 13 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 14 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 15 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 16 47 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 17 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 18 47 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 19 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 20 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 21 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 22 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 23 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 24 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 25 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 26 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 27 47 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 28 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 29 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 30 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 31 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 32 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 33 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 34 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 35 45 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 36 46 phút
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp - Tập 37 47 phút