Tay Bịp Hollywood

7+ | 2019 | 30 tập

Xem phim

Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon xoay quanh về cuộc đời của tay cờ bạc nức tiếng Hồng Kông - Long Tứ (Trịnh Tắc Sỹ), bất ngờ bị thám trưởng Văn Hùng (Thang Trấn Nghiệp) liên kết với đại sư huynh Bàng Phong (Tần Bái đóng) gài bẫy, phải ngồi tù. Để cứu Tứ, bạn gái của ông - Bách Hợp (Trương Tuệ Nghi ), chấp nhận làm vợ lẽ của Hùng. Nhiều năm sau, Tứ ra tù và trở thành một nhà sản xuất phim tài ba. Hai trợ thủ đắc lực của ông là phó đạo diễn Thư Kỳ (Thái Hàn Ức) và kịch vụ Mạch Cơ (Ngô Nghiệp Khôn). Tứ cũng giữ liên lạc với các anh em đồng môn của hội “Thiên Môn Bát Tướng”. Trong đó có thám tử Trung Lương (Trương Trí Hiên).
Xem thêm

Danh sách tập

Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 1 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 2 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 3 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 4 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 5 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 6 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 7 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 8 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 9 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 10 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 11 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 12 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 13 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 14 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 15 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 16 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 17 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 18 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 19 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 20 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 21 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 22 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 23 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 24 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 25 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 26 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 27 43 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 28 42 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 29 40 phút
Tay Bịp Hollywood - I Bet Your Pardon - Tập 30 43 phút