Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần

7+ | 2019 | 36 tập

Xem phim

Dan là một thiên thần vô tư lạc quan nhưng hay gây nhiều rắc rối. Để trở về thiên đàng, Dan được các vị thần giao cho nhiệm vụ tìm kiếm tình yêu đích thực cho nữ diễn viên múa ba lê Lee Yun Seo. Vì bản tính lạnh lùng và không tin vào tình yêu của Yun Seo đã khiến nhiệm vụ giúp “thoát ế” của Dan trở nên khó nhằn. Trớ trêu thay, tình yêu đích thực thì chưa tìm thấy nhưng Dan lại dần rơi vào tình yêu với cô gái này. Liệu rằng sứ mệnh của Dan có hoàn thành? Giữa tình yêu và nhiệm vụ, đâu là con đường cuối cùng dẫn đến hạnh phúc?
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Shin Hye Sun, L Infinite

Thể loại: Tình cảm

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 1 31 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 1 31 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 2 33 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 2 33 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 3 31 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 3 31 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 4 31 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 4 32 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 5 30 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 6 34 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 7 30 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 8 34 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 9 32 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 10 32 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 11 30 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 12 35 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 13 31 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 14 33 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 15 28 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 16 36 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 17 28 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 18 36 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 19 32 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 20 32 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 21 29 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 22 35 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 23 29 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 24 35 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 25 31 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 26 32 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 27 29 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 28 35 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 29 29 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 30 34 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 31 25 phút
Sứ Mệnh Cuối Của Thiên Thần - Tập 32 38 phút