Quốc gia: Trung Quốc

Trạng Cãi (Phần 10) - Little Counselor (Season 10) Nhiệt Huyết Đồng Hành - Forward Forever Cuộc Phiêu Lưu Kì Thú Của Sư Tử 51: Đón Chào Năm Mới - Lucky Comes With Lions 51 Thử Thách Năm Mới - Lucky Comes With Lions 52 Trạng Cãi (Phần 9) - Little Counselor (Season 9) Trạng Cãi (Phần 8) - Little Counselor (Season 8) Sóng Gió Về Quả Bom Sấm Sét - Lucky Comes With Lions 33 Trạng Cãi (Phần 7) - Little Counselor (Season 7) Trạng Cãi (Phần 6) - Little Counselor (Season 6) Thính Tuyết Lâu - Snow Tower Trạng Cãi (Phần 5) - Little Counselor (Season 5) Quái Nhân Cô Đơn - Lucky Comes With Lions 49 Dám Làm Hoa Tiêu - Lucky Comes With Lions 40 Người Bảo Vệ Thực Sự - Lucky Comes With Lions 50 Kiện Hàng Bị Quên Lãng - Lucky Comes With Lions 48 Kế Hoạch Cao Lên - Lucky Comes With Lions 46 Lúa Mì Trong Không Khí - Lucky Comes With Lions 47 Sư Tử Văn Nghệ Xuất Bản Tập Thơ - Lucky Comes With Lions 45 Trạng Cãi (Phần 4) - Little Counselor (Season 4) Gấu Boonie: Mùa Hè Sôi Động - Boonie Bears: Sunsational Summer Trợ Thủ Của Má - Magic Bag Full Of Wishes 43 Chú Phi Phi Làm Đạo Diễn - Magic Bag Full Of Wishes 44 Tinh Linh Trên Sân Băng - Magic Bag Full Of Wishes 47 Cháo Lạp Bát Của Cố Hương - Magic Bag Full Of Wishes 48 Đông Chí Ấm Áp - Magic Bag Full Of Wishes 49 Nguyện Vọng Của Lâm Lâm - Magic Bag Full Of Wishes 52 Suối Nước Nóng Của Ông Nội - Magic Bag Full Of Wishes 50 Đồ Tết Của Ông Nội - Magic Bag Full Of Wishes 51 Điêu Khắc - Lucky Comes With Lions 35 Đá Trấn Hải Gặp Nguy Hiểm - Lucky Comes With Lions 43 Lẩu Băng - Lucky Comes With Lions 42 Cảm Oánh Giận Rồi! - Lucky Comes With Lions 44 Làm Lưới Đánh Cá Sống Lại - Lucky Comes With Lions 41 Lòng Dũng Cảm - Lucky Comes With Lions 39